"Ο αγώνας του ανθρώπου ενάντια στην εξουσία είναι ο αγώνας της μνήμης ενάντια στη λήθη" Μίλαν Κούντερα

Γιώργος Αλεξάτοςgnalexatos@yahoo.gr

Βιαστής και δολοφόνος ο παππούς του ναζί υποστηρικτή του Δήμα, Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλου

2015-04-11 10:24
του Γιώργου Αλεξάτου
Όσο ο παππούς του Γιώργου Γερμενή αγόραζε και διάβαζε «Ριζοσπάστη» το 1960, όπως ισχυρίστηκε ο ανιστόρητος εγγονός, που δεν ήξερε πως ο «Ριζοσπάστης» είχε πάψει να κυκλοφορεί από το 1947 έως το 1974, άλλο τόσο ο παππούς του Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλου εκελέστηκε από τους Γερμανούς γιατί βοηθούσε τους αντάρτες, όπως υποστήριξε ο ναζί που ψήφισε Δήμα για Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
 
Η αλήθεια είναι πως ο παππούς του ναζί βουλευτή, Ελευθέριος Αλεξόπουλος,  όντως εκτελέστηκε το 1944. Όχι, όμως, γιατί ήταν αντιστασιακός. Συνεργάτης των κατακτητών ήταν, μέλος του διαβόητου Εθνικού Αντικομμουνιστικού Συνδέσμου Αγροτικής Δράσης (ΕΑΣΑΔ) που αιματοκύλησε τη Θεσσαλία. Μόνο που ο παππούς Αλεξόπουλος το παραξήλωσε, και εκτός από βιασμούς και άλλα ανδραγαθήματα σκότωσε, με σκοπό τη ληστεία, έναν άλλον τοπικό παράγοντα του δωσιλογισμού. Και ο ΕΑΣΑΔ τον απαγχόνισε.
 
Το δημοσίευμα της εφημερίδας «Λαρισαϊκός Τύπος» στις 22 Ιουνίου του 1944 είναι αποκαλυπτικό:
 
«Ε.Α.Σ.Α.Δ ΛΑΡΙΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ.
Την 18ην Ιουνίου 1944 εξετελέσαμεν εν Γιαννούλη δημοσία, δι΄ απαγχονισμού, τον στρατιώτην της οργανώσεώς μας Αλεξόπουλο Ελευθέριον διότι, ως όργανον του Ε.Α.Σ.Α.Δ., ενώ είχεν υποχρέωσιν να υποστηρίξει την τιμήν, οικογένειαν και περιουσίαν των Ελλήνων, ούτος μόνον δεν προσεπάθησεν να ανταποκριθεί εις τας υποχρεώσεις του αυτός, αλλά προέβη εις Καζακλάρ εις μοιχείαν γυναικών, βιασμών αδελφών Ελληνίδων, εις λεηλασίας και αρπαγήν περιουσιών, τελικώς δε εξετέλεσε και τον Πρόεδρον Συνεταιρισμού Γιαννούλης με σκοπόν να τον ληστεύσει. Ατυχώς, εν Καζακλάρ εξετράπησαν ευθείας οδού και της ψηλής Αντικομμουνιστικής αποστολής των και άλλα μέλη της οργανώσεως μας, όπως ο Μαλλιάρας Δημ(ήτριος( ο Τζανής ]τζώκας [ Κωνσταντίνος, ο Σπυρόπουλος Θεόδ[ωρος[, ο Αρχιμανδρίτης Ηλείας. Ούτοι, μετά το παραστράτημα των, εδραπέτευσαν και κρύβονται βοβούμενοι την σύλληψιν και τον πέλεκιν της δικαιοσύνης. – Παρακαλούμεν τους πάντας να παράσχουν υμίν στοιχεία δια την ενεστώσαν διαμονήν και σύλληψιν των.
Εν Λαρίση την 20ην Ιουνίου 1944. Ο Στρατιωτικός Διοικητής ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ»
- Δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα "Εκδοχή" τις 24 Δεκεμβρίου 2014