"Ο αγώνας του ανθρώπου ενάντια στην εξουσία είναι ο αγώνας της μνήμης ενάντια στη λήθη" Μίλαν Κούντερα

Γιώργος Αλεξάτοςgnalexatos@yahoo.gr

Συνοπτική αναφορά στην ιστορία του ελληνικού εργατικού κινήματος

2019-01-01 18:49

Το 56σέλιδο βιβλίο σε ψηφιακή μορφή. 

 

https://documents.tips/documents/-55cf8fa5550346703b9e5f1c.html?fbclid=IwAR09zTjvBK1qpn108qnXmrjQnPwD6u95BietU9Pyc8J9ismphry3KT7FrmE