"Ο αγώνας του ανθρώπου ενάντια στην εξουσία είναι ο αγώνας της μνήμης ενάντια στη λήθη" Μίλαν Κούντερα

Γιώργος Αλεξάτοςgnalexatos@yahoo.gr

Ο Μάο μας έμαθε πως "η εξέγερση είναι δίκαιη!"

2015-09-10 11:23

 Του Γιώργου Αλεξάτου

  Πέθανε σαν σήμερα στις 9 Σεπτεμβρίου 1976. Έχοντας καθοδηγήσει τη μεγαλύτερη, μετά από την Οκτωβριανή, Επανάσταση του 20ού αιώνα, συνέβαλε καθοριστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη του μαρξισμού, μαθαίνοντάς μας ότι:

- Είναι αναγκαίο να διδασκόμαστε από τον λαό, με σκοπό να τον υπηρετήσουμε. Να καθορίζουμε την πολιτική μας βασισμένοι στις διαθέσεις του λαού και προωθώντας τες σε επαναστατική κατεύθυνση πάντα με σεβασμό στη θέλησή του.

- Να διακρίνουμε ανάμεσα στη βασική αντίθεση και στις αντιθέσεις που στηρίζονται σ' αυτήν ή λειτουργούν παράλληλα μ' αυτήν. Να δρούμε πολιτικά, παίρνοντας υπόψη την εκάστοτε κύρια αντίθεση, χωρίς να υποτιμούμε τις δευτερεύουσες αντιθέσεις.

- Είναι απαραίτητη η ρήξη με την οικονομίστικη αντίληψη ότι είναι η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων που επιφέρει την αλλαγή των παραγωγικών σχέσεων. Αντίθετα, είναι η αλλαγή των παραγωγικών σχέσεων που επιτρέπει την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, αλλά και την αλλαγή του χαρακτήρα αυτής της ανάπτυξης.

- Ακόμη κι αν ανατραπεί η αστική τάξη, ο δρόμος προς τον κομμουνισμό δεν είναι διασφαλισμένος, όσο δεν δρομολογείται η κατάργηση της διάκρισης μεταξύ ειδικών της διαχείρισης και εκτελεστών των αποφάσεών τους. Άρα, όσο δεν καταργείται η διάκριση μεταξύ διανοητικής-διευθυντικής και χειρωνακτικής-εκτελεστικής εργασίας.

Εντέλει, ο Μάο μας έμαθε πως "η εξέγερση είναι δίκαιη!"

*"Βαθύ Κόκκινο", 9 Σεπτεμβρίου 2015